Odwiedzając niniejszą witrynę, użytkownik tym samym akceptuje wykorzystanie plików cookie w celu udoskonalenia działania witryny oraz zebrania danych statystycznych. Użytkownik ma możliwość zablokowania plików cookie, zmieniając parametry ustawień przeglądarki. Więcej informacji.

Oferty pracy

back

Financial Manager

Warsaw - 17.05.2019 cdi

SPB Group is rolling out “One SPB” project leading to a consolidation of our different Europe-based businesses and organisations, with the aim of getting the critical size in each region and leveraging our efficiency across the business.

As one pillar to this project, we are creating a Financial Manager position to structure our “One SPB” finance support to our branch of business in Poland.

The role will directly report to the Country Director and functionally to the Group CFO.

 

Financial Manager

 

Description:

The Financial Manager will spread a financial culture across the whole business and set up a strong financial control and monitoring of the business. The Financial Manager will take over an established team and take full ownership of the finance function ensuring the delivery of all financial reporting, controls and process on time and to the highest standard with the support of an external accounting company. The Financial Manager will be therefore the key contact and coordinator for interim and year-end audit review. Financial Manager will be expected to partner with the business (including working closely with Operations, Commercial, IT and HR) to provide first rate support and with Group finance team for financial reporting. The Financial Manager will also be expected to proactively identify areas for improvement for example cost saving initiatives, commercial and revenue enhancing opportunities or process re-design. The Financial Manager will also have responsibility for financial sign off on new business contracts and will be expected to provide support with regards to pricing and modelling of bids.

Responsibilities:

 • shaping and implementation of the company's financial strategy
 • co-responsibility for the organization's planning and management processes
 • responsibility for financial liquidity
 • supervision over preparation of consolidated financial statements and reports
 • optimization of the cost structure and level of current assets, assessment of investment projects and tax policy
 • responsibility for the functioning of internal control and cooperation with audit, financial institutions and tax authorities
 • management of development projects and optimization of internal processes
 • shaping and implementation of the company's financial strategy
 • supervision over team, responsibility for employment, training, motivating and development of employees

Requirements:

 • higher education in finance/accounting/economy
 • ACA / ACCA / CIMA certificate or equivalent
 • minimum 4 years of experience in similar position (Finance Director/Manager, Financial Controller), ideally within an insurance, banking, financial services business or in auditing
 • US GAAP / IFRS experience would be an asset
 • knowledge of English or French language enabling free business communication
 • strong MS Office skills, especially practical MS Excel knowhow
 • experience leading a team
 • thorough knowledge of modern financial management methods
 • experience in creating financial analysis and budgeting

Offer:

 • Friendly non-corporate work environment
 • Attractive salary
 • Life insurance
 • Private medical care
 • Recreation and sport card
 • Language (English and/or French) skills development possibilities
 • Office in the centre of Warsaw

If you are interested please apply via below button.

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest SPB Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 394130, NIP 5272663869, REGON 144873943.

W SPB Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych – Kancelaria Causa, kontakt: +48 22 657 04 00.

Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań związanych z zawarciem umowy o pracę lub umowy o współpracy, a także na podstawie przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy w celu przeprowadzenia rekrutacji i umożliwienia kandydatom wzięcia w niej udziału oraz nawiązaniu kontaktu z kandydatem.

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane przez okres rekrutacji, chyba że kandydat zrezygnuje z aplikacji na stanowisko w SPB Polska Sp. z o.o. lub zażąda usunięcia jego danych osobowych.

Kandydatowi przysługuje prawo żądania od SPB Polska Sp. z o.o. dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Kandydatowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz przeniesienia danych.

Kandydatowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie przez kandydata danych osobowych jest koniecznym warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji i zawarcia umowy o pracę (umowy o współpracy). Konsekwencją braku podania tych danych jest brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

Aplikuj na tą ofertę