Odwiedzając niniejszą witrynę, użytkownik tym samym akceptuje wykorzystanie plików cookie w celu udoskonalenia działania witryny oraz zebrania danych statystycznych. Użytkownik ma możliwość zablokowania plików cookie, zmieniając parametry ustawień przeglądarki. Więcej informacji.

Oferty pracy

back

MŁODSZY SPECJALISTA DS. LIKWIDACJI SZKÓD

Warszawa - 26.03.2019 cdi

Co Cię czeka w pracy:

 • terminowa i kompleksowa likwidacja szkód z ubezpieczeń affinity
 • gromadzenie dokumentacji w celu ustalenia odpowiedzialności za zdarzenie
 • prowadzenie korespondencji ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces likwidacji szkody
 • ustalanie rezerw na przyszłe odszkodowania w systemie szkodowym
 • analiza zgromadzonej dokumentacji i przygotowanie decyzji wypłaty bądź też odmowy wypłaty odszkodowania
 • prowadzenie postępowania regresowego w stosunku do podmiotów odpowiedzialnych
  za powstanie szkody

Oczekujemy:

 • rocznego doświadczenia na podobnym stanowisku pracy – mile widziane, ale niekonieczne
 • ogólnej wiedzy na temat produktów ubezpieczeniowych
 • wykształcenia minimum średniego
 • skrupulatności, samodzielności, łatwości nawiązywania kontaktów
 • wiedza z zakresu likwidacji szkód affinity będzie Twoim atutem

 

Co możemy Ci zaproponować:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • kompleksowe szkolenia przed rozpoczęciem samodzielnej pracy
 • prywatną opiekę medyczną
 • grupowe ubezpieczenie na życie
 • kartę MultiSport
 • zajęcia językowe
 • stabilną pracę w koleżeńskiej atmosferze w biurze w centrum Warszawy

 

 

Zapraszamy do aplikowania.

 

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest SPB Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 394130, NIP 5272663869, REGON 144873943.

W SPB Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych – kontakt: spb@causa.net.pl

Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań związanych z zawarciem umowy o pracę lub umowy o współpracy, a także na  podstawie przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy w celu przeprowadzenia rekrutacji i umożliwienia kandydatom wzięcia w niej udziału oraz nawiązaniu kontaktu z kandydatem.

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane przez okres rekrutacji, chyba że kandydat zrezygnuje z aplikacji na stanowisko w SPB Polska Sp. z o.o. lub zażąda usunięcia jego danych osobowych.

Kandydatowi przysługuje prawo żądania od SPB Polska Sp. z o.o. dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Kandydatowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz przeniesienia danych.

Kandydatowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

Podanie przez kandydata danych osobowych jest koniecznym warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji i zawarcia umowy o pracę (umowy o współpracy). Konsekwencją braku podania tych danych jest brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

Aplikuj na tą ofertę