Odwiedzając niniejszą witrynę, użytkownik tym samym akceptuje wykorzystanie plików cookie w celu udoskonalenia działania witryny oraz zebrania danych statystycznych. Użytkownik ma możliwość zablokowania plików cookie, zmieniając parametry ustawień przeglądarki. Więcej informacji.

Informacje prawne

SERWIS

Serwis dostępny pod adresami www.spb.eu et www.spb.fr (w dalszej części « Serwis ») jest prowadzony przez SPB, spółkę akcyjną uproszczoną z kapitałem 1 000 000 €, zarejestrowaną w Rejestrze handlowym i spółek w Hawrze pod numerem 305 109 779 oraz w rejestrze pośredników ubezpieczeniowych ORIAS pod numerem 07 002 642 (www.orias.fr), z siedzibą pod adresem 71, quai Colbert, 76095 Hawr Cedex, Francja, numer telefonu: 02 32 74 20 20. SPB podlega nadzorowi Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout 75436 Paryż Cedex 09.

Kod działalności APE : 6622 Z

VAT : FR 04 305 109 779

Dyrektor wydania: Jean-Marie Guian

Administrator serwisu: Estelle Rouchon

HOSTING

Ikoula

34 rue du Pont ASSY - 51100 REIMS - Francja

Tel : +33 (0) 1 78 76 35 50

Fax : +33 (0) 1 71 14 00 19

Web : www.ikoula.com

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Niniejsze warunki ogólne («Warunki») regulują warunki użytkowania Serwisu.

Przyjmuje się, że każde użytkowanie Serwisu następuje na terytorium Francji.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Całość Serwisu podlega pod francuskie przepisy dotyczące praw autorskich oraz własności intelektualnej.

Serwis i jego elementy składowe (w szczególności znaki handlowe, logo, teksty, ilustracje, oprogramowanie i/lub baza danych) stanowią wyłączną własność SPB lub pomiotów, które udzieliły SPB prawa do ich użytkowania.

SPB przyznaje Państwu osobiste, niewyłączne i niepodlegające przenoszeniu prawo do dostępu i użytkowania Serwisu, w tym prawo do wydruku stron internetowych. Wszelkie inne prawa do Serwisu podlegają wyłączeniu w sposób wyraźny, chyba, że SPB udzieli uprzednio zgody w tym zakresie. W szczególności zabrania się dokonywania adaptacji i/lub usuwania całości lub części serwisu, a także tworzenia linków odsyłających do serwisu.

OGRANICZENIE GWARANCJI

Mimo, iż SPB weryfikuje z jak największą starannością informacje widniejące w Serwisie, nie może zagwarantować, że są one dokładne, kompletne i/lub zaktualizowane. SPB nie może także zagwarantować, że Serwis jest wolny od błędów rzeczowych lub wad ani, mając na uwadze właściwości sieci internetowych, że z Serwisu będzie można korzystać w sposób nieprzerwany.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

SPB, jej kierownictwo ani pracownicy nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności w związku z jakąkolwiek szkodą związaną z połączeniem z niniejszą Stroną.

SPB może zamieszczać linki do innych serwisów. Serwisy te są niezależne względem Serwisu SPB. SPB nie edytuje ani nie kontroluje źródeł lub treści tych serwisów ani ich linków do innych serwisów. Zamieszczenie linków do tych serwisów nie stanowi w żadnym razie akceptacji, zatwierdzenia ani przyjęcia przez SPB treści tych serwisów ani stowarzyszenia SPB z właścicielami i/lub autorami, projektantami, animatorami, administratorami ani hostingodawcami tych serwisów.

SPB nie może zatem zostać pociągnięta do odpowiedzialności za treść, produkty, usługi, reklamy, cookies i wszelkie inne elementy tych serwisów ani za szkody lub straty, stwierdzone lub domniemane, będące następstwem lub mające związek z korzystaniem z informacji, usług lub danych dostępnych w tych serwisach.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE

Witryna gromadzi adresy IP użytkowników Internetu i wykorzystuje określone pliki cookie lub pliki cookie w celu umożliwienia i ułatwienia korzystania z witryny.

Internauci mogą wyłączyć korzystanie z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia z ich przeglądarki internetowej. Jednak taka dezaktywacja może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji witryny.

Korzystając z tej witryny, użytkownicy Internetu wyraźnie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Google na warunkach iw celach opisanych powyżej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku, gdy dane osobowe dotyczące Użytkownika są gromadzone za pośrednictwem Witryny w celu udzielenia odpowiedzi na złożone przez Państwa żądanie udzielenia informacji:

- Zostaną zebrane bezpośrednio od ciebie za pośrednictwem formularza, który byś zapytał;

- Odbiorcami danych byłby wyłącznie personel służb SPB i / lub jej podwykonawców bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie operacji, dla której zebrano te dane osobowe.

- Dane te będą traktowane ściśle poufnie i nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem zobowiązań prawnych.


Masz prawo dostępu, sprzeciw z uzasadnionego powodu, sprostowanie i możliwość przenoszenia danych osobowych dotyczących Ciebie. Użytkownik ma również prawo do usunięcia swoich danych osobowych, które są niedokładne, niekompletne, wprowadzające w błąd, nieaktualne lub których zbieranie, wykorzystywanie, ujawnianie lub przechowywanie jest zabronione. Prawa te są wykonywane w:

SPB Direction de la communication

40-44, rue de Washington

75008 Paris

Tel.: 01 45 61 74 00


Możesz także przekazywać (i modyfikować w dowolnym momencie) instrukcje dotyczące przechowywania, usuwania i przekazywania twoich danych osobowych po śmierci i, w razie potrzeby, wyznaczać osobę, która je wdroży. W przypadku braku dyrektyw i / lub wyznaczenia będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy prawne i regulacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

Warunki podlegają prawu francuskiemu. Wszelkie spory dotyczące ich ważności, interpretacji lub wykonania podlegają jurysdykcji właściwych sądów francuskich.

WIADOMOŚCI

Wiadomości przysłane przez sieć internetową mogą zostać przechwycone.

Prosimy o nieujawnianie informacji osobowych lub wrażliwych. Jeśli chcą Państwo przekazać nam takie informacje, konieczne jest przesłanie ich pocztą.