Odwiedzając niniejszą witrynę, użytkownik tym samym akceptuje wykorzystanie plików cookie w celu udoskonalenia działania witryny oraz zebrania danych statystycznych. Użytkownik ma możliwość zablokowania plików cookie, zmieniając parametry ustawień przeglądarki. Więcej informacji.

Kariera

SPB w skrócie

Europejski lider w branży ubezpieczeń i usług affinity dla ponad 100 wielkich marek

  • <span>1 800</span> współpracowników 1 800 współpracowników
  • <span>17</span> krajów 17 krajów
  • Kampus <span>SPB</span> Kampus SPB

SPB to wartości

Inicjatywa, entuzjazm, szacunek, zmysł obsługi klienta, wytrwałość, duch zespołowy.

To wartości, które tworzą tożsamość SPB i pozwalają nam proponować oferty dostosowane do potrzeb naszych klientów. SPB uważa swoje wartości za kluczowe w celu zaspokojeniu potrzeb klientów, partnerów ubezpieczeniowych i ubezpieczonych.

Dołącz do nas

Chcesz dołączyć do innowacyjnej, dynamicznej i przyjaznej firmy? Chcesz dołączyć do innowacyjnej, dynamicznej i przyjaznej firmy?

Kandydatura spontaniczna Przejdź do ofert!
Podejście proklienckie

Nasi pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie ubezpieczeniami dokładają wszelkich starań, by towarzyszyć ubezpieczonym. Dzięki ich umiejętności obsługi i zaawansowanej znajomości umów, potrafią słuchać, analizować i podejmować szybkie decyzje. Zespoły zarządzające są prowadzone przez kierowników zespołów i departamentu. To prawdziwi liderzy, którzy towarzyszą swoim zespołom w codziennej pracy przy poszanowaniu potrzeb klienta.

Tworzenie oferty na miarę

Nasi dyrektorzy do spraw kluczowych klientów i osoby odpowiedzialne za projekt są niczym prawdziwe inkubatory pomysłów. Oddają do dyspozycji naszych klientów i ubezpieczycieli swoją kreatywność, umiejętność rozumienia i słuchania, by pomóc w opracowywaniu i wdrażaniu nowych produktów. Są gwarantami dobrego rozwoju programów ubezpieczeń i usług, zapewniają ich monitoring i raportują do naszych klientów.

Wsparcie, bezpieczeństwo i wydajność

Nasz system informatyczny to unikalny system opracowany przez zespoły ekspertów (specjaliści od JAVA,…). Nasze zespoły, które służą wsparciem i czuwają nad bezpieczeństwem systemów, wyróżniają się dużą reaktywnością przy tworzeniu nowych rozwiązań.

Usługi na miarę

Nasi technicy wykorzystują swoje umiejętności w odniesieniu do szerokiej gamy produktów. Wypracowali unikalny know-how, który dostosowuje się do ewolucji technologii. SPB obsługuje cały cykl życia produktów, aż po recykling. Funkcjonowanie tego łańcucha logistycznego zapewniają osoby odpowiedzialne za logistykę, które są gwarantami dobrego przepływu procesu oraz zarządzania produktem aż do jego przekazania ubezpieczonemu.

Utrzymać wysoki poziom wydajności

Kontrola zarządzania, Księgowość, Dział Zakupów, Dział Prawny. Zatrudnieni tam pracownicy wkładają wysiłek w zapewnienie dobrego działania naszej firmy. Zarządzenia ryzykiem, uzgadnianie, optymalizacja kosztów czy też zaopatrzenie są wyzwaniami, z jakimi mierzą się nasi współpracownicy, by nasza firma działała na jak najwyższym poziomie wydajności.

Udział w rozwoju grupy

Zasoby Ludzkie, Jakość, Komunikacja: te trzy działy mają wspólny cel, jakim jest towarzyszenie grupie w jej rozwoju. Osoby odpowiedzialne za zasoby ludzkie towarzyszą naszym pracownikom w rozwoju ich kompetencji, mobilności i kariery w grupie. Zespoły odpowiedzialne za jakość mierzą zadowolenie klienta, przeprowadzają audyty, by zapewnić jakość usług w ramach ciągłego doskonalenia. Natomiast dział komunikacji jest gwarantem wizerunku marki przedsiębiorstwa. Ich misją jest jednoczenie pracowników wokół wyzwań stojących przed Grupą.

Kampus SPB, SZKOLENIA NA MIARĘ

School SPB

Nasza kadra z doświadczeniem w relacjach z klientami, ubezpieczeniach, usługach, informatyce, sprzedaży i ciągłym doskonaleniu przyczynia się do naszego rozwoju.

Dzięki licznym corocznym rekrutacjom, szybkiej ewolucji naszych profesji i produktów oraz budowaniu kultury Grupy, kampus SPB, założony w 2010 roku pozwala na podejmowanie kolejnych wyzwań szkoleniowych w ramach Grupy. Proponuje wiele rodzajów szkoleń opracowanych na miarę:

  • 25 modułów szkoleniowych przeznaczonych dla menadżerów,
  • 3 tygodnie szkolenia dla nowych zarządzających ubezpieczeniami (relacje z klientem, produkty i usługi, narzędzia telefoniczne, podstawy ubezpieczeń, wykrywanie oszustw, itp.). Po uzyskaniu zatwierdzenia i samodzielności w zakresie jednego lub dwóch produktów organizowane są uzupełniające sesje szkoleniowe dla zarządzających ubezpieczeniami celem podniesienia ich kompetencji,
  • Szkolenia realizowane przez podmioty zewnętrzne celem podniesienia kwalifikacji współpracowników.

Praca w SPB... I JESZCZE WIĘCEJ !

Kariera i mobilność

Zatrudniająca 1 800 pracowników SPB wyróżnia się kulturą przedsiębiorstwa, która opiera się na wymaganiach, reaktywności i zasługach. SPB pragnie towarzyszyć swoim pracownikom w rozwoju kariery zawodowej. SPB, obecna w 17 krajach, oferuje możliwości w zakresie mobilności na poziomie międzynarodowym.

Jeśli posiadasz wiedzę techniczną i/lub umiejętności zarządzania zespołem lub projektami, dołącz do SPB, by wykorzystać swoje doświadczenie i podejmować nowe wyzwania!

Różnorodność stanowisk w SPB i jej liczne lokalizacje geograficzne oferują szerokie możliwości dla wzbogacenia kompetencji i rozwoju doświadczenia zawodowego.

Picture work