Odwiedzając niniejszą witrynę, użytkownik tym samym akceptuje wykorzystanie plików cookie w celu udoskonalenia działania witryny oraz zebrania danych statystycznych. Użytkownik ma możliwość zablokowania plików cookie, zmieniając parametry ustawień przeglądarki. Więcej informacji.

Ekspertyza

Unikalne kompetencje

POMOC W
TWORZENIU
1 - POMOC W TWORZENIU
 • Analiza rynku, badanie potrzeb,
 • Udział w budowaniu programów i redagowanie warunków ubezpieczenia,
 • Doradztwo w zakresie sprzedaży.
Zapewniamy adekwatność oferty
WDRAŻANIE
2 - WDRAŻANIE
 • Zdefiniowanie procesów,
 • Opracowanie/programowanie narzędzi systemowych extranet
 • Wdrażanie usług internetowych
 • Szkolenie w zakresie narzędzi i programów.
Dostosowujemy się do Waszych potrzeb
POMOC W
SPRZEDAŻY
3 - POMOC W SPRZEDAŻY
 • Szkolenie sprzedawców,
 • Dystrybucja poprzez kanały alternatywne: marketing bezpośredni, emailing.
Wspieramy Waszą sprzedaż ubezpieczeń
ZARZĄDZANIE
UBEZPIECZENIAMI
4 - ZARZĄDZANIE UBEZPIECZENIAMI
 • Zarządzanie umowami ubezpieczenia i zgłoszeniami szkód,
 • Usługi diagnostyczne i wycena wartości przedmiotów,
 • Usługi związane z środkami płatności (zastrzeżenia kart, ...),
 • Usługa « Reklamacje ».
Zarządzamy efektywnie ubezpieczeniami
NAPRAWA, WYMIANA,
REKONDYCJONOWANIE
SPRZĘTÓW
5 - NAPRAWA, WYMIANA, REKONDYCJONOWANIE SPRZĘTÓW
 • Diagnostyka, naprawa, wymiana, recykling, logistyka (Save).
Zwiększamy zadowolenie ubezpieczonych, chronimy środowisko i umiejętnie zarządzamy kosztami
MONITORING
TECHNICZNY
6 - MONITORING TECHNICZNY
 • Monitorowanie wyników, analiza i doradztwo,
 • Badania zadowolenia ubezpieczonych i sieci,
 • Wewnętrzna kontrola rozwiązań informatycznych i jakości świadczonych usług.
Kontrolujemy ryzyko oraz utrzymanie klienta

Budowanie lojalności i wartości dodanej

  • Poprawicie zadowolenie swoich klientów i wizerunek marki
  • Rozwiniecie ruch w swojej sieci
  • Zwiększycie lojalność swoich klientów
  • Wzmocnicie jakościowy obraz swoich produktów
  • Będziecie korzystać z transparentnego zarządzania wspartego regularnymi raportami

Zaufało nam ponad 100 wielkich marek, którym towarzyszymy w tworzeniu i zarządzaniu ofertami ubezpieczeniowymi, rozszerzeniami gwarancji i usługami powiązanymi. Liczymy dzisiaj 50 milionów ubezpieczonych. Zadowolenie klienta jest dla nas priorytetem. By je osiągnąć, mobilizujemy wszystkie zasoby.

Nasi partnerzy, kluczowi klienci i ubezpieczyciele, którzy pragną korzystać z naszego wsparcia, mają do dyspozycji nasze zasoby z zakresu zarządzania ubezpieczeniami i nasze systemy informatyczne obecne w 17 krajach. Nasze oddziały są powiązane zabezpieczoną prywatną siecią informatyczną zapewniającą stałe połączenie. W zakresie bezpieczeństwa informatycznego SPB opiera się na systemach o wysokich wymaganich rynkowych (ITIL, SEPA, ISO 27005) oraz wykorzystuje platformy Genesys cieszącej się renomą w dziedzinie relacji z klientami.

Przy opracowywaniu programów ubezpieczeniowych i usług na miarę wykorzystujemy platformę informatyczną full web, która pozwala na wymianę informacji w czasie rzeczywistym oraz elastyczność przy integracji z Państwa narzędziami informatycznymi. Nasze zespoły wyróżniają się swoją szybkością działania przy opracowywaniu nowych systemów.

Od wielu lat spełniamy wymagania w zakresie jakości we wszystkich naszych oddziałach.