Odwiedzając niniejszą witrynę, użytkownik tym samym akceptuje wykorzystanie plików cookie w celu udoskonalenia działania witryny oraz zebrania danych statystycznych. Użytkownik ma możliwość zablokowania plików cookie, zmieniając parametry ustawień przeglądarki. Więcej informacji.

ATUTY SPB

Unikalne kompetencje

POMOC W
TWORZENIU
1 - POMOC W TWORZENIU
 • Analiza rynku, badanie potrzeb,
 • Udział w budowaniu programów i redagowanie warunków ubezpieczenia,
 • Doradztwo w zakresie sprzedaży.
Zapewniamy adekwatność oferty
WDRAŻANIE
2 - WDRAŻANIE
 • Zdefiniowanie procesów,
 • Opracowanie/programowanie narzędzi systemowych extranet
 • Wdrażanie usług internetowych
 • Szkolenie w zakresie narzędzi i programów.
Dostosowujemy się do Waszych potrzeb
POMOC W
SPRZEDAŻY
3 - POMOC W SPRZEDAŻY
 • Szkolenie sprzedawców,
 • Dystrybucja poprzez kanały alternatywne: marketing bezpośredni, emailing.
Wspieramy Waszą sprzedaż ubezpieczeń
ZARZĄDZANIE
UBEZPIECZENIAMI
4 - ZARZĄDZANIE UBEZPIECZENIAMI
 • Zarządzanie umowami ubezpieczenia i zgłoszeniami szkód,
 • Usługi diagnostyczne i wycena wartości przedmiotów,
 • Usługi związane z środkami płatności (zastrzeżenia kart, ...),
 • Usługa « Reklamacje ».
Zarządzamy efektywnie ubezpieczeniami
NAPRAWA, WYMIANA,
REKONDYCJONOWANIE
SPRZĘTÓW
5 - NAPRAWA, WYMIANA, REKONDYCJONOWANIE SPRZĘTÓW
 • Diagnostyka, naprawa, wymiana, recykling, logistyka (SPB Services, PSM, Loxy).
Zwiększamy zadowolenie ubezpieczonych, chronimy środowisko i umiejętnie zarządzamy kosztami
MONITORING
TECHNICZNY
6 - MONITORING TECHNICZNY
 • Monitorowanie wyników, analiza i doradztwo,
 • Badania zadowolenia ubezpieczonych i sieci,
 • Wewnętrzna kontrola rozwiązań informatycznych i jakości świadczonych usług.
Kontrolujemy ryzyko oraz utrzymanie klienta

Budowanie lojalności i wartości dodanej

  • Poprawicie zadowolenie swoich klientów i wizerunek marki
  • Rozwiniecie ruch w swojej sieci
  • Zwiększycie lojalność swoich klientów
  • Wzmocnicie jakościowy obraz swoich produktów
  • Będziecie korzystać z transparentnego zarządzania wspartego regularnymi raportami

Zaufało nam ponad 100 wielkich marek, którym towarzyszymy w tworzeniu i zarządzaniu ofertami ubezpieczeniowymi, rozszerzeniami gwarancji i usługami powiązanymi. Liczymy dzisiaj 50 milionów ubezpieczonych. Zadowolenie klienta jest dla nas priorytetem. By je osiągnąć, mobilizujemy wszystkie zasoby.

Nasi partnerzy, kluczowi klienci i ubezpieczyciele, którzy pragną korzystać z naszego wsparcia, mają do dyspozycji nasze zasoby z zakresu zarządzania ubezpieczeniami i nasze systemy informatyczne obecne w 12 krajach. Nasze oddziały są powiązane zabezpieczoną prywatną siecią informatyczną zapewniającą stałe połączenie. W zakresie bezpieczeństwa informatycznego SPB opiera się na systemach o wysokich wymaganich rynkowych (ITIL, SEPA, ISO 27005) oraz wykorzystuje platformy Genesys cieszącej się renomą w dziedzinie relacji z klientami.

Nasz oddział Loxy wyspecjalizowany w przetwarzaniu i recyklingu Odpadów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego zapewnia właściwy koniec życia produktów, rozmontowując i sortując je. Przetwarzamy 15 ton odpadów dziennie, w szczególności sprzęty zawierające metale szlachetne, takie jak złoto, miedź, pallad, aluminium. By dowiedzieć się więcej, zapraszamy na stronę www.loxy.fr

Przy opracowywaniu programów ubezpieczeniowych i usług na miarę wykorzystujemy platformę informatyczną full web, która pozwala na wymianę informacji w czasie rzeczywistym oraz elastyczność przy integracji z Państwa narzędziami informatycznymi. Nasze zespoły wyróżniają się swoją szybkością działania przy opracowywaniu nowych systemów.

Od wielu lat spełniamy wymagania w zakresie jakości we wszystkich naszych oddziałach znajdujących się w 12 krajach. Posiadamy certyfikat ISO 9001 przyznany przez instytucję AFNOR w 1997 roku jednostkom w Hawrze, Paryżu i Tunisie oraz w 2013 roku SPB UK & Ireland.

Przedsiębiorstwo odpowiedzialne

Od wielu lat jesteśmy zaangażowani w odpowiedzialne działania zarówno na poziomie społecznym, jak i środowiskowym.

Jesteśmy partnerami stowarzyszenia Solidarność Technologiczna w Kamerunie (pod egidą Europejskiej Gildii Wypraw). Celem stowarzyszenia, założonego w 2001 roku, jest szkolenie młodych Kameruńczyków w zakresie przetwarzania i recyklingu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Działanie to łączy zarazem ochronę środowiska, jak i redukcję nierówności w dostępie do technologii cyfrowych. By dowiedzieć się więcej, zapraszamy na stronę www.solidarite-technologique.cm oraz www.la-guilde.org

W 2005 roku podpisaliśmy Kartę różnorodności w przedsiębiorstwie. Przywiązując równie dużo uwagi do postaw i zachowań, jak i do know-how, oferujemy atrakcyjne perspektywy rozwoju kariery wszystkim naszym współpracownikom. Co więcej, nasz oddział Loxy jest zakładem pracy zatrudniającym 80% osób niepełnosprawnych.