Als u doorgaat op deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Deze worden toegepast om uw bezoek aan de website te vergemakkelijken en ten behoeve van statistieken. U kunt de cookies uitschakelen via de gebruikersinstellingen van uw computer. Meer weten.

Wettelijke Vermeldingen

De site

De site is toegankelijk op de adressen http://www.spb.eu en http://www.spb.fr (hierna de 'Site') en wordt uitgegeven door SPB, vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van € 1.000.000, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Le Havre onder nummer 305 109 779 en bij ORIAS onder nummer 07 002 642 (www.orias.fr), waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 71, quai Colbert, 76095 Le Havre Cedex, Frankrijk en waarvan het telefoonnummer 02 32 74 20 20 is. SPB is onderworpen aan de controle van de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout F - 75436 Paris Cedex 09.

Code APE : 6622 Z

BTW : FR 04 305 109 779

Hoofdredacteur: Jean-Marie Guian

Siteverantwoordelijke: Estelle Rouchon

HOSTING

Ikoula

34 rue du Pont ASSY - 51100 REIMS - France

Tel.: +33 (0) 1 78 76 35 50

Fax: +33 (0) 1 71 14 00 19

www.ikoula.com

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK

Deze algemene voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn bedoeld om de gebruiksvoorwaarden van de Site te regelen.

Elk gebruik dat ervan wordt gemaakt, wordt geacht op het Franse grondgebied te hebben plaatsgevonden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De volledige site valt onder de Franse wetgeving inzake auteursrechten en intellectueel eigendom.

De Site en zijn componenten (inclusief handelsmerken, logo's, tekst, afbeeldingen, software en / of database) zijn het exclusieve eigendom van SPB en / of zijn licentiegevers.

SPB verleent gebruikers kosteloos een persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Site, inclusief het recht om webpagina's af te drukken.

Elk ander recht op de Site is uitdrukkelijk uitgesloten zonder voorafgaande toestemming van SPB. In het bijzonder is het verboden om aanpassingen aan en / of extracties van de gehele of een deel van de site uit te voeren, evenals om links naar de site te maken.

GARANTIEBEPERKING

Hoewel SPB de informatie op de site bijzonder zorgvuldig controleert, kan de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan niet worden gegarandeerd.

SPB kan ook niet garanderen dat de Site geen materiële fouten en/of defecten bevat, of, gezien de intrinsieke kenmerken van het internetwerk, dat de Site ononderbroken toegankelijk zal zijn.

AANSPRAKELIJKHEID

SPB, zijn leiders of werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit een verbinding met de onderhavige site.

SPB kan links naar andere sites maken. Deze sites zijn onafhankelijk van de Site van SPB. SPB bewerkt of controleert de bronnen, content van deze sites of hun links naar anders sites niet. De links naar deze sites vormen in geen geval een goedkeuring, validatie of acceptatie van SPB van de content van deze sites of een samenwerking van SPB met de eigenaars en/of auteurs, ontwerpers, leiders, beheerders of hosting van deze sites. SPB kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de content, producten, diensten, reclame, cookies of andere elementen van deze sites of de schade of het verlies, aangetoond of aangevoerd, volgend op of in verband met het gebruik van informatie, diensten of gegevens die op deze sites beschikbaar zijn.

GEBRUIK VAN COOKIES

De site verzamelt het IP-adres van internetgebruikers en gebruikt bepaalde cookies of cookies om het gebruik van de site mogelijk te maken en te vergemakkelijken.

Internetgebruikers kunnen het gebruik van cookies uitschakelen door de juiste instellingen in hun internetbrowser te selecteren. Een dergelijke deactivering kan echter het gebruik van bepaalde functies van de site verhinderen.

Door deze website te gebruiken, geven internetgebruikers uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens door Google onder de voorwaarden en voor de hierboven beschreven doeleinden.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

In het geval dat persoonlijke gegevens over u worden verzameld via de Site om te reageren op een verzoek om informatie die u hebt gemaakt:
- Ze zouden rechtstreeks bij u worden verzameld via een formulier dat u zou willen inzien;
- De ontvangers van de gegevens zijn uitsluitend het personeel van de diensten van SPB en / of zijn onderaannemers die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de operatie waarvoor deze persoonlijke gegevens zijn verzameld.
- Deze gegevens zullen strikt vertrouwelijk blijven en worden niet doorgegeven aan derden, behalve wettelijke verplichtingen.

U hebt recht op toegang, verzet om legitieme redenen, rectificatie en portabiliteit van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt ook het recht om persoonlijke gegevens over u te verwijderen die onjuist, onvolledig, misleidend, verouderd zijn of waarvan het verzamelen, gebruiken, openbaar maken of opslaan verboden is. Deze rechten worden uitgeoefend bij:
SPB Direction de la communication
40-44, rue de Washington - 75 008 Paris
Tel : 01 45 61 74 00

U kunt ook op elk gewenst moment instructies verzenden en wijzigen met betrekking tot het bewaren, wissen en communiceren van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden en, in voorkomend geval, iemand aanwijzen om deze te implementeren. Bij ontstentenis van richtlijnen en / of aanwijzing zijn de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van toepassing.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De voorwaarden worden beheerst door Frans recht. Elk geschil met betrekking tot hun geldigheid, interpretatie of uitvoering is onderworpen aan de jurisdictie van de bevoegde Franse rechtbanken.

BERICHTEN

Berichten die via internet worden verzonden, kunnen worden onderschept. Maak geen onnodige of gevoelige persoonlijke informatie bekend. Als u ons dergelijke informatie wilt verstrekken, moet u de postcode gebruiken.